U organizaciji i na inicijativu Centra za stručno usavršavanje  Šabac, realizovan je seminar za sve nastavnike fizičkog vaspitanja u Šapcu, 9. marata 2019. godine

Tema je bila – Orjentiring u okviru obaveznih fizičkih aktivnosti predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje koji je održala dr Irina Juhas , profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti), unapređivanje nastave fizičkog vaspitanja realizovanjem orijentiringa kao programa obavezne fizičke aktivnosti i njegovo povezivanje sa sistemom školskog sporta.

Cilj seminara je razvijanje kompetencija nastavnika za realizovanje orijentiringa u okviru obaveznih fizičkih aktivnosti i kao programa školskih takmičenja. Edukacija i osposobljavanje nastavnika za: – popularizaciju orijentiringa u školi, – planiranje i programiranje obuke i učešća učenika na takmičenjima iz orijentiringa, – prepoznavanje elemenata rizika u prucesu učenja i takmičenja, – formiranje i rad orijentiring sekcije, – organizovanje školskih orijentiring takmičenja, – prepoznavanje učenika koji imaju posebne sklonosti za učešće u takmičenjima u okviru sistema školskog sporta.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube