21.12.2017. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac održana je radionica za pripremu KA1 projekata mobilnosti za škole, VET i obrazovanje odraslih u organizaciji fondacije Tempus – Erazmus +. Predavanja su vodili iskusni predavači fondacije. Svi učesnici su uspešno prošli i radionice namenjene njihovim ustanovama i stekli nova znanja.

Tempus program se smatra jednim od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje koje je pokrenula Evropska unija. Njime je pružena značajna podrška reformi visokog obrazovanja u zemljama okruženja Evropske unije, ponajviše zemljama koje su bile u fazi pretpristupa Evropskoj uniji. Sredstva za projekte Tempus su u najvećoj meri bespovratna (grantovi u iznosu od 90%), sa malim procentom sufinansiranja (10%).

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport.

U najširem smislu, program Erazmus+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete:

unaprediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja,
ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
osnažiti vezu obrazovanja sa svetom rada,
stvoriti dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja,
povezati zemlje članice u definisanju obrazovnih politika.
Erazmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Erazmus+ će trajati u periodu od 2014. do 2020. godine.

Ukupna sredstva namenjena programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra.

Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela (Žan Mone i Sport). Deo programa Erazmus+ su i internet portali za saradnju o oblasti obrazovanja i mladih, u sastavu ključne aktivnosti 2.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube