U cilju davanja podrške autorima i realizatorima novih programa za akreditaciju 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022 koja će trajati od 1. oktobra do 31. oktobra 2017. godine, CSU Šabac je organizovao sastanak sa predstavnicima ZUOV-a koji su vodili dr Tanja Šijaković savetnik koordinator i Violeta Vlajković Bojić savetnik koordinator oko nove akreditacije seminara. Na sastanku su predstavnici ZUOV-a učesnicima pojasnili uslove i način samog konkursa. Sastanku je prisustvovalo 46 učesnika.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube