Juče je u Regionalnom centru Niš održan sastanak direktora Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Mreže RC/CSU Srbije.
Cilj sastanka je priprema za konferenciju “Aktuelnosti i perspektive u obrazovanju”.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube