Centralnog dana pod nazivom “NOĆ ISTRAŽIVAČA” u CSU Šabac održano je 11 programa od ukupno 21 koliko je realizovano za pet dana trajanja Evrospke nedelje istraživača. Kroz realizaciju niza radionica i predavanja od ponedeljka do petka realizovano je dvadeset dve aktivnosti. Svi zainteresovani od najmlađih do najstarijih imali su priliku da kroz različite programe predavanja, radionica i eksperimenata uživaju u programu.

 

Realizovani program NOĆI ISTRAŽIVAČA: 

1) “Uticaj evropske muzike na razvoj muzičke kulture u Srbiji  u 19. i 20. veku”

Radionica će prikazati na koji način su srpski kompozitori školovani u Evropi svoja stečena znanja o muzici uklopili u nacionalni muzički etnos. Kako je spojeno duhovno i svetovno i pokazati širinu muzike na koji način je održala nacionalni identitet kroz uticaj evropske muzike na razvoj muzičke kulture u Srbiji.

Prof. Snežana Ranković Đerić dipl. muzički pedagog i prof. Tatjana Manojlović, teolog  – OŠ “Laza Lazarević”, Šabac

 

2) Krvаvi mаrš Šаbаc-Јаrаk 1941.

Prezentacija će pokazati istorijske detalje Holokausta u Šapcu i Jarku za vreme Drugog svetakog rata. Nemački okupator je u znak odmazde zbog masovnog ustanka u Mačvi i Podrinju, u leto i jesen 1941. godine zarobio 2500 žitelja Šapca i sproveo ih u inprovizovani logor u sremskom selu Jarak. Put dug 23 km, Šapčani su ubrzanim korakom prešli za manje od 4 sata. Ko je zbog umora pao ili zastao, ubijen je na licu mesta. Meštani Jarka su zatočeninicima pružili nesebičnu pomoć, posebno u vodi za piće, i tako ih spasli sigurne smrti, što do danas nije zaboravljeno.

Nаtаliја Маrinkоvić, učеnicа 8. rаzrеdа OŠ “Janko Veselinović”, Šabac

 

 3) Šаbаc u vrеmе Аnkе Оbrеnоvić

Procvat grada Šapca za vreme prosvećenog kneza Jevrema Obrenovića, osvrt na njegov “evropejizam”, napredne ideje i crtice iz života njegove kćeri – Anke Obrenović. Muzičko-scenski prikaz praćen PPP.

Snežana Popović, prof. razredne nastave, Snežana Šalai Tibor, prof. muzičke kulture, Vesna Petrović, prof. razredne nastave – OŠ “Vuk Karadžić”, Šabac

 

5) Energija

Naziv predavanja: “ENERGIJE”. Predavanje opisuje sve poznate izvore energije sa posebnim osvrtom na alternativne “ENERGIJE” i njihovu ulogu u budućem razvoju civilizacije.

Dr Goran Stojićević, profesor geografije

 

6) Nobelovci i njihovi eksperimenti

Prikaz i rad eksperimentalnih aparatura za koje su dodeljene Nobelove nagrade kojim će se Tehnička škola Šabac predstaviti u “Noći israživača”.

Prof. Nikola Gledić i prof. Milan Savić, učenici IV razreda obrazovnog profila Administrator računarskih mreža, Tehnička škola Šabac

 

7) Тrskа kоја misli

Program koji će povezati programiranje i kulturno nasleđe. Učenici će isprogramirati lego probota tako da objašnjava deo kulturnog nasleđa Šapca. Profesori informatike će sa ekipom od desetak učenika pripremiti program za Lego robota, koji je služiti za prezentaciju posetiocima. Program robota će biti prilagođen tako da objašnjava deo kulturnog nasleđa (konkretnu temu ćemo izabrati sa učenicima sa kojima pripremamo prezentaciju). Tokom prezentacije posetiocima će i na francuskom jeziku biti objašnjeno na koji način Lego robot funkcioniše, koje senzore koristi ali će moći i da pogledaju i probaju da menjaju kod programa.

Ivаnа Nоvаkоvić, mаstеr prоf. infоrmаtikе i tеhnikе, Prеdrаg Vаsić, dipl.ing. infоrmаciоnih tеhnоlоgiја, Маriја Мiјić, prоf. frаncuskоg јеzikа i knjižеvnоsti, OŠ „Kralj Aleksandar Karađorđević“, Mačvanski Prnjavor

 

8) Znаčај prоnаlаskа pismа

Radionica kaligrafije – ispisivanje inicijala i monograma (veza sa značajem pronalaska pisma)

Škola primenjenih umetnosti Šabac – Realizatori dva učenika i prof. Nataša Jovanović

 

9) Prаvlјеnjе pоsudа nа grnčаrskоm tоčku

Radionica grnčarstva – pravljenje posuda na grnčarskom točku (veza sa značajem pronalaska točka kojim je otpočela proizvodnja okruglih posuda).

Škola primenjenih umetnosti Šabac – Realizatori radionice dva učenika obrazovnog profila grnčar i prof. Mina Stupar

 

10) Izvоđеnjе еkspеrimеnаtа – Belousov Zhabotisky оscilаtоrnа rеаkciја, umеtnоst u mlеku, еruptivni vulkаn…

Zbog svojih vizuelno impresivnih oscilacija ova reakcija predstavlja jedan od najatraktivnijih hemijskih oscilatora i često se koristi za vizuelno predstavljanje oscilacija kao nelinearnog fenomena u hemijskim reakcionim sistemima. Promena boja u Briggs-Rauscher reakcionom rastvoru će se smenjivaće sve dok svi reaktanti ne pređu u produkte, kada se reakcija završava.

Dr Аnа Ivаnоvić Šаšić doktor fizičkohemijskih nauka, viši naučni saradnik u NU Univerzitet u Beogradu IHTM – Centar za Katalizu i hemijsko inženjerstvo

 

11) Mala škola programiranja

Naučno popularno predavanje: “Mala škola programiranja”, obrađuju se osnove programiranja. Može se dovesti u vezu sa temom kulturne baštine kroz obradu kodiranja lokalnih pisama u savremenim informacionim tehnologijama.

Marko Bajević, prof. informatike u OŠ “Jovan Cvijić” Zminjak, Šabac

 

DOGAĐAJI U BIBLIOTECI ŠABAČKOJ

MASARIKOVA 18

 

Literarna geografija grada

Literarna geografija grada Šapca – posetioci će polaskom od Biblioteke šabačke (Vladičanski dvor i Aneks) prošetati po Šapcu i zastati kod literarnih i naučnih toponima ovog grada, saznati pojedinosti o Oskaru Daviču, Stanislavu Vinaveru, Lazi Lazareviću, Stojanu Novakoviću, Vladi Jovanoviću, itd.

Stara i retka knjiga Biblioteke šabačke

Stara i retka knjiga Biblioteke šabačke: mesto kulturne baštine – interaktivno predavanje o fondu stare i retke knjige i načinu na koji se Biblioteka šabačka stara o kulturnoj baštini; posetioci će u Aneksu Biblioteke šabačke imati priliku da čuju o digitalizaciji, konzervaciji, restauraciji i katalogizaciji knjiga ovog fonda, a i da vide fond koji se posle stručnih intervencija čuva u posebnim uslovima.

 Galerija V dana  – “Nić istraživača”: 

 

Foto: CSU Šabac

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube