20.9.2017. U okviru projekta „Podrška razvoju tržišta malih i modularnih sistema daljinskog grejanja i hladjenja“, u Centru za stručno usavršavanje organizovan je skup Prvi tehnički dan. Cilj projekta je podrška razvoju tržišta malih modularnih sistema za grejanje i hladjenje na bazi obnovljivih izvora energije.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube