Optičke iluzije

For Admission

Instalacije u Parku nauke
Početak: 15 June, 2018
Trajanje :
Predavači: Optičke iluzije
Telefon : 015/ 391-599
Fax: 015/ 391-599
Email : rcsabac@gmail.com
www.csusabac.rs

Opšti ciljevi: Razvijanje svesti o značaju diferencirane nastave. Planiranje interakcije svih učesnika u obrazovno-vaspitnom radu zasnovane na poštovanju različitosti i uvažavanju potreba. Podsticanje samopouzdanja učenika. Praćenje motivisanosti učenika.

Specifični ciljevi: Upoznavanje sa oblicima diferencirane nastave. Uočavanje različitih vrsta motivacije i načina motivisanja učenika uz uvažavanje individualnosti. Podržavanje učenika da slobodno iznose svoje ideje, postavlјaju pitanja, diskutuju i komentarišu. Sagledavanje principa organizacije grupa. Uočavanje obeležja interakcije u grupi. Izrada didaktičkih modela obrazovno-vaspitnog rada. Primenjivanje različitih oblika individualne nastave. Osnaživanje nastavnika za pružanje podrške učenicima i primenjivanje različitih strategija praćenja različitih aspekata ličnosti učenika – saradnju sa drugim učenicima, reagovanje na neuspeh. Uviđanje značaja obezbeđivanja mogućnosti i okruženja za aktivnosti, interesovanja i potrebe učenika uvažavajući njihove Teme programa: Diferencirana nastava; Individualizacija nastave kao didaktički princip; Oblici individualne nastave; Didaktički model organizovanja obrazovno-vaspitnog rada

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika: 30

Ispod možete pogledati tabelu zakazanih dogadjaja