Park nauke RASTE!  Danas su u Park nauke Šabac stigle instalacije ČOVEK SISTEM. U šestoj godini postojanja naš Park nauke dobio je 31. i 32. naučni  eksponat koji su od danas deo stalne postavke. A u poslednje dve godine šabački naučni park dobio je ukupno pet novih instalacija zahvaljujući saradnji sa Centrom za promociju nauke i našim eksternim saradnicama. Instalacije Čovek sistem (skeletni i kardiovaskularni) CSU Šabac je dobio u saradnji sa CPN-om, kroz Javni poziv, kategorija 4.

To je druga instalaija iz oblasti biologije u našem parku koja doprinosi ravnoteži o zastupljenosti svih prirodnih nauka u ovom naučnom parku.