27.10.2017. godine u Parku nauke i Naučnom klubu u CSU Šabac, su organizovane radionice za učenike, nastavnike prirodnih nauka i zainteresovane građane. Tokom svake radionice se koristila jedna do dve aparature iz sledećeg skupa instalacija: poučna fontana sa tri mlaza, Dan i Noć i Godina Globus (DING),grafenska učionica sa periodnim sistemom elemenata, parabolična ogledala, cilindrična sočiva, tabla sa fotoćelijama, pravougaone i cilindrične posude sa tečnostima za eksperimente iz optike i hidrodinamike. U eksperimentima, merenjima i prikazivanju mernih rezultata su se koristili kompjuteri i mobilni telefoni, pored klasičnih mernih instrumenata.U grafenskoj učionici su se igrale društvene igre sa kartama periodnog sistema elemenata, kao i sa kartama povezanim za očuvanjem čovekove okoline i održivim razvojem. Učesnici će biti pozvani da napišu esej na temu koja je vezana za radionicu i svoj esej pošalju na Konkurs koji će biti raspisan. Biće organizovano prikazivanje najuspešnijih radova.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube