Iz naše ponude seminara danas izdvajamo – Darovito dete u školi i šta sa njim. Seminar je realizovan 8 puta do sada, broj učesnika koji ga je pohađao je 208, a prosečna ocena seminara je 3,89 od mogućih 4.
Cilj seminara je obogaćivanje znanja nastavnika o fenomenu darovitosti, senzibilizacija nastavnog kadra na potrebe i mogućnosti darovitih učenika, kao i sticanje znanja o oblicima i metodama vaspitno-obrazovnog rada sa darovitim učenicima u osnovnoj školi.
Za više informacija o uslovima realizacije seminara možete kontaktirati #Centar_za_stručno_usavršavanje_Šabac
Informacije o seminaru dobićete na sledećem linku: http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=194…

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube