Mreža regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje Srbije organizovala je 16. i 17.oktobra 2017.godine Konferenciju „Оdgоvоrnоst dirеktоrа u оbrаzоvnоm sistеmu Rеpublikе Srbiје“. Bila je to druga konferencija koju Mreža organizuje. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je po interesovanju, obuhvatu tema i kvalitetu prezentiranih materijala, informacija i saopštenja nastavila i prevazišla pozitivne utiske koje su učesnici poneli sa prve konferencije koja je održana 2015.god. Kao i prva, i ova Konferencija održana je u hotelu „Cepter“ ( nekada „ Zvezda“).

Oko 400 učesnika  i z čitave Srbije, prvenstveno direktora škola, poneli su sjajne utiske i imali priliku da tokom dva dana dobiju pregršt značajnih informacija od najkompetentnijih ljudi obrazovnog sistema Srbije. Učesnicima su se prigodnim izlaganjima obratili ministar prosvete, gospodin Mladen šarčević, pomoćnik za predškolsko i osnovno obrazovanje, gospođa Vesna Nedeljković, pomoćnk za srednje obrazovanje, gospodin Aleksandar Pajić , direktor ZUOV, Zlatko Grušanović, direktor ZVKOV, doc dr Branislav Ranđelović, savetnik u MPN Biljana Lajović i drugi.

Najznačajnije teme  o kojima je bilo reči u izlaganju bile su:Nоvinе u rаdu оsnоvnih škоlа u škоlskој 2017/18. Gоdini;Izmеnе i dоpunе Zаkоnа о srеdnjеm оbrаzоvаnju sа оsvrtоm nа Zаkоn о оsnоvаmа sistеmа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа;Prеdstаvlјаnjе Prаvilnikа о stаlnоm stručnоm usаvršаvаnju i nаprеdоvаnju u zvаnjа nаstаvnikа, vаspitаčа i stručnih sаrаdnikа; Rukоvоđеnjе, оrgаnizаciја i оbеzbеđivаnjе kvаlitеtа rаdа u škоliЕfеkti spоlјаšnjеg vrеdnоvаnjа nа rаzvој rаdа ustаnоvе; Rеviziја prоcеdurа spоlјаšnjеg vrеdnоvаnjа kvаlitеtа rаdа ustаnоvе; Rеviziја stаndаrdа kvаlitеtа rаdа ustаnоvе; Spоlјаšnjе vrеdnоvаnjе ustаnоvа; Prеdstаvlјаnjе Prаvilnikа о stаlnоm stručnоm usаvršаvаnju i nаprеdоvаnju u zvаnjа nаstаvnikа, vаspitаčа i stručnih sаrаdnikа; Znаčај Cеntrа zа prоmоciјu nаukе zа оbrаzоvni sistеm Rеpublikе Srbiје;

Značajno mesto u prezentovanju zbivanja u obrazovnom sistemu našli su i regionalni centri i centri za stručno usavršavanje. Predsednik UO Mreže RC i CSU, Zorica Nikolić, direktor CSU Kragujevac, prisutnima je sažetom ali vrlo sadržajnom izlaganju iznela osnovne pravce delovanja centara, ciljeve , postignuća i naredne zadatke koje sami sebi  u saradnji sa Ministarstvom postavljamo.

Poseban akcenat stavljen je na naučne klubove i parkove nauka kroz isticanje saradnje sa Centrom za promociju nauke u Beogradu.Dr Tanja Adnađević, predstavnica CPN prezentirala je koncept delovanja CPN, a direktori centara u Šapcu, Nišu, Čačku i Kikindi upoznali su prisutne sa parkovima nauke u svojim sredinama.

Sa zadovoljstvom još jednom želimo da istaknemo visoke ocene svih učesnika – kako ministra  i njegovih najbližih saradnika kroz ocenu  o visokom nivou organizacije, tako i ostalih učesnika koji su jednodušni u mišljenju da je Konferencija bila sjajna prilika da se na jednom mestu susretnu sa nakompetentnijim ljudima obrazovanja Srbije, da imaju priliku da im postave pitanja i iz prve ruke dobiju odgovore na njih, kao i da u kontaktu sa kolegama razmene iskustva i razmišljanja.

Na kraju bismo se u ime Mreže RC i CSU zahvalili svim saradnicima Mreže koji su se aktivno uključili u rad i pripremu Konferencije, učesnicima na aktivnom kreiranju pozitivne atmosfere i ambijenta za uspešan rad.

 

Ovde možete pogledati objave na nekim od sajtova:

Шарчевић у Врњачкој Бањи: Закон школама даје широку аутономију

http://rs.n1info.com/a335466/Vesti/Vesti/sarcevic-o-promenama-u-obrazovnom-sistemu.html

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/sarcevic-direktori-na-potezu/zm0v3qb

http://www.krug.rs/vesti/drustvo/2456-sarcevic-prosvetu-ceka-jos-mnogo-posla.html

 

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube