EBRD Trade Ready je promovisan u oktobru 2018. kao pilot inicijativa za podršku trgovanju u Srbiji, što Srbiju čini prvom zemljom zapadnog Balkana koja koristi pogodnosti ove inicijative.

Trade Ready pruža podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) da unaprede svoj trgovinski potencijal, dajući širok spektar saveta kako bi MSP postala konkurentnija u zemlji i u inostranstvu. Takođe nudi različite nivoe obuka o međunarodnim trgovinskim instrumentima i prilike za umrežavanje MSP sa akterima koji mogu da podrže njihove efikasnije izvozno-uvozne aktivnosti. Sa više znanja i informacija, MSP imaju bolje mogućnosti da iz komercijalne ponude izaberu odgovarajuće opcije za finansiranje svoje međunarodne trgovine.

Trade Ready sarađuje i sa lokalnim bankama – Addiko i Eurobankom, pomažući im da prilagode svoje proizvode za finansiranje trgovine potrebama MSP.  Mnoga MSP nisu upoznata sa pogodnostima za finansiranje trgovine i kako im one mogu biti dostupne. Trade Ready im pomaže da razumeju brojne prednosti korišćenja spoljnotrgovinskih instrumenata koje nude lokalne banke, poput smanjenja rizika koji su uključeni u spoljnu trgovinu i oslobođenja radnog kapitala za investicije u rast.

Primenu Trade Ready inicijative u Srbiji finansiraju Evropska unija i Luksemburg.

“Trade Ready je usmeren na dva osnovna izazova sa kojima se suočavaju mnogi mali biznisi u Srbiji dok pokušavaju da se razviju i integrišu u globalne lance snabdevanja”, objasnila je Dragana Roter, konsultant. “Naša inicijativa za podršku trgovanju može da pomogne lokalnim uvoznicima i izvoznicima da pristupe  potrebnom znanju i finansijskim sredstvima kako bi uspeli na konkurentnim tržištima. Trade Ready je rezultat saradnje između dva EBRD programa: pionirskog Trade Facilitation Programme, koji promoviše trgovinu u, iz i među ekonomijama u koje EBRD ulaže, a nudi i niz proizvoda preko lokalnih banaka kako bi se olakšala ova trgovina – i EBRD programa MSP Finansije i razvoj.”

EBRD je, kroz Trade Facilitation program, od 1999.godine u Srbiji podržao više od 1.300   spoljnotrgovinskih transakcija u ukupnoj vrednosti oko 800 miliona evra. U EBRD programu Advice for Small Businesses je od 2001. učestvovalo preko 900 preduzeća iz naše zemlje.

Današnje predstavljanje Trade Ready u Šapcu organizovano je u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Valjevo.

Za više informacija posetite EBRD internet stranu: www.ebrd.com/tradeready. Ako imate dodatna pitanja u vezi sa aktivnostima EBRD u Srbiji, obratite se Bojani Gajić na imejl: bojana.gajic@ebrd.com.

Galerija:

Foto: CSU Šabac