Biljana Ercegovčević, dipl. školski psiholog-pedagog, dipl. geštalt psihoterapeut, Medicinska škola “Dr Andra Jovanović”, Šabac; Katarina Jovanović, dipl.psiholog i porodični savetnik, Udruženje za podršku vaspitanju i obrazovanju ODSTAR, Šabac; mr Božidar Topalović, pedagog u penziji, Udruženje za podršku vaspitanju i obrazovanju ODSTAR, Šabac
Realizatori Biljana Ercegovčević, dipl.školski psiholog-pedagog, dipl.geštalt psihoterapeut, Medicinska škola “Dr Andra Jovanović”, Šabac; Katarina Jovanović, dipl.psiholog i porodični savetnik, Udruženje za podršku vaspitanju i obrazovanju ODSTAR, Šabac
Opšti ciljevi: Osnaživanje ličnih i profesionalnih kompetencija zaposlenih u obrazovanju za razumevanje značaja emocija za emocionalno zdravlje i upoznavanje sa veštinama koje ga mogu unaprediti. Specifični ciljevi: Unapređivanje znanja o emocijama i njihovom uticaju na zdravlje; Sticanje i unapređivanje znanja o emocionalnoj inteligenciji kao važnom faktoru očuvanja emocionalnog zdravlja; Upoznavanje sa emocionalnim veštinama i sa načinima njihove primene u ličnom razvoju i u radu sa učenicima.
Teme programa Emocije i zdravlje; Emocionalna inteligegencija i emocionalno zdravlje; Da li sada znamo kako da unapredimo emocionalno zdravlje u školi?

Galerija:

Foto: CSU Šabac

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube