Procesi razvoja obrazovnih sistema direktno su povezani sa razvojem novih tehnologija. Bez upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija, moderna nastava, kao i nove metode u rukovođenju školama ne bi danas mogle ni da se zamisle. Promene u obrazovnim sistemima širom sveta, odnosno promene cilјeva obrazovanja, neizbežno utiču na zaposlene u obrazovanju, kao i na njihove uloge i odgovornosti u školama.

Kako bi se učenici motivisali da postižu bolјe rezultate, neophodno je, ne samo unaprediti tehnologije rada nastavnika, već i redefinisati odgovornosti zaposlenih u školama i precizirati uloge lidera. Danas se od školskih lidera, odnosno školskih menadžera, očekuje da igraju klјučnu ulogu u obrazovnim sistemima, u kojima državne politike stvaraju nove mogućnosti, naročito kada se govori o decentralizaciji i raspodeli formalnih i neformalnih uloga i odgovornosti liderstva za sve članove školske zajednice.

S obzirom da se školskom liderstvu posvećuje sve veća pažnja u svetu, u Vrnjačkoj banji je krajem maja ove godine, održana prva konferencija pod nazivom “Uloga direktora u procesu obrazovanja”, u organizaciji Mreže regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje, na kojoj je prisustvovalo 250 direktora osnovnih i srednjih škola, kao i predškolskih ustanova.

Paralelno sa ovom Konferencijom održan je i sajam obrazovanja na kome su se predstavile naše najznačajnije izdavačke ustanove i kompanije koje se bave obrazovnim tehnologijama, a odvijao se i seminar za nastavnike informatike sa temom “Evropski standardi digitalne pismenosti u obrazovanju”..

Urednica je Olivera Kosić, montažerka Mirjana Mitrović, sekretarica režije Melanija Filipović, pomoćnica režije Ljilјana Reković, muzička urednica Vladana Marković, producent Zoran Jovanović.

 

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube