ekos
Popunjen broj

U utorak 21. marta 2017. godine u Centru za stručno usavršavanje sa početkom u 13 časova EKOS Šabac u saradnji sa u saradnji sa Uneko Podrinje, Centrom za stručno usavršavanje Šabac, UG Norkut i Gradskom upravom grada Šapca (Odeljenje za inspekcijske i komunalno stambene poslove i Odeljenjem društvenih delatnosti) organizuje prezentaciju i demonstraciju modela ekosistemskih procesora.
Povodom obeležavanja 22. marta – Svetskog dana voda EKOS Šabac u saradnji sa Uneko Podrinje, Centrom za stručno usavršavanje Šabac, UG Norkut i Gradskom upravom grada Šapca (Odeljenje za inspekcijske i komunalno stambene poslove i Odeljenjem društvenih delatnosti) organizuje prezentaciju i demonstraciju modela ekosistemskih procesora. Katalog pod nazivom „Adaptivni modularni ekosistemski procesori“ će prezentovati Hidro-biološka laboratorija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Ekosistemski procesori predstavljaju metodu prečišćavanja otpadnih voda zasnovanu na fitoremedijaciji, koja ima raširenu primenu u EU. Ekosistemski procesori se primenjuju u decentralizovanim sistemima prikupljanja i tretmana otpadnih voda i doprinose većoj održivost sistema i u značajnoj meri zaštiti vodnih resursa.