Diferencirana m
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: Centar za stručno usavršavanje Šabac
  • Predavači: , ,
Prijavi se

Poštovani,

Seminar se odlaže.

20 decembra 2015. ( nedelja ) sa početkom u 09:00 časova, biće održan jednodnevni akreditovan seminar pod nazivom „Diferencirana nastava”“. Broj seminara u katalogu je 468. Za učešće na seminaru se dobija uverenje sa 8 akreditovanih bodova. Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Cena seminara je 1.500, dinara po učesniku.
Detalje o seminaru možete pogledati ovde.
Prijavljivanje isključivo do 17.12.2015  preko forme OVDE.