giz-m
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: Centar za stručno usavršavanje Šabac
  • Predavači: Energetska efikasnost,
Popunjen broj

Grad Šabac učestvuje u projektu Energetska efikasnostu u javnim zgradama koji organizuje GIZ u saradnji sa arhitektonskim fakultetom iz Beograda. Projekat je podržan od strane Ministarstva energetike i Ministarstva građevinarstva Republike Srbije.

Cilj projekta je da se prikupe osnovni podaci o zgradama u javnom vlasništvu ili za koje se na bilo koji način troše budžetska sredstva. Poseban akcenat je stavljen na zgrade škola i dečjih vrtaća (predškolske ustanove).

pdfPrezentacija GIZ

pdfPismo podrske Ministarstvo rudarstva i energetike