javna nabavka
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: Centar za stručno usavršavanje Šabac
  • Predavači: , ,
Prijavi se

Obuka za javne nabavke 1
Obuka za javne nabavke 2