Obuke 1
  • Lokacija: Centar za stručno usavršavanje Šabac
  • Predavači: , ,
Prijavi se
Poštovani u cilju davanja podrške autorima i realizatorima novih programa za akreditaciju koja će biti u oktobru 2105. godine nudimo vam seminar i tehničku podršku kroz ceo postupak.
U prilogu se nalazi agenda dve vrste obuka koje sprovode predavači sa dugogodišnjim iskustvom u toj oblasti.
Termin za realizaciju obuke br.1 je 11.10.2015. u 10h

pdfObuke za autore novih programa

Obuke za autore novih programa