workshop-e1426544212784
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: OŠ”Dimitrije Tucović” Jabučje
  • Predavači: Seminar 102,
Popunjen broj

Kataloški broj obuke: 102 ; K4 ;  P5

18.8.2017. u OŠ”Dimitrije Tucović” iz Jabučja održaće se jednodnevni seminar 102 “Efikasnim reagovanjem do uspešnijeg rešavanja i prevazilaženja kriznih situacija”. Seminar je predviđen za zaposlene škole iz Jabučja.

Ciljna grupa seminara su: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Opšti ciljevi seminara su: Osnaživanje kompetencija za prepoznavanje bezbednosnih rizika i reagovanja na njih; Unapređenje znanja i socijalnih veština potrebnih za preveniranje, prepoznavanje i postupanje u kriznim situacijama u vaspitno obrazovnim ustanovama.

Specifični ciljevi programa su: Sticanje znanja o pojmovima i vrstama kriznih situacija; Sticanje znanja o najčešćim oblicima kriznih situacijama u vaspitno-obrazovnim ustanovama; Osnaživanje kompetencija vaspitača u pravcu sticanja saznanja o psihološkim reakcijama u krizi odraslih, dece predškolskog, školskog uzrasta i adolsecenata; Osnaživanje vaspitača i nastavnika u pravcu primene efikasnih postupaka i ponašanja u cilju preveniranja, prepoznavanja i reagovanja u kriznim situacijama, a radi postizanja bezbednog okruženja za boravak i ostvarivanje vaspitno obrazovnih ciljeva u ustanovi