SWG
Popunjen broj

XIV sastanak Grupe zainteresovanih strana “Drina-Sava” prekograničnog regiona će biti održan  u petak 30. septembra 2016. u Šapcu, sa početkom u 10:00 časova.

Sastanak će biti posvećen aktivnostima u sklopu projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i priobalnim područjima u regionu Jugoistočne Evrope”, kratkom pregledu realizovanih aktivnosti u region i preliminarnim rezultatima ABD Grant Sheme u sklopu projekta “Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodnim resursima u Jugoistočnoj Evropi”.

Planirano je i imenovanje organa Grupe zainteresovanih strana “Drina-Sava” prekograničnog regiona u skladu sa Operativnim Protokolom.

pdfPozivni pismo

pdfProgram sastanka

pdfLogističke informacije