Zensko preduzetnistvo
Ulaz slobodan

Termini za održavanje radionica sa početkom u 10h su: 24.03.2016; 25.03.2016; 26.03.2016; 29.03.2016

Program osnaživanja žena za preduzetništvo, predstavljen je u Centru za stručno usavršavanje.

Gradonačelnik Nebojša Zelenović imao je cast da otvori skup gde je istakao da je žensko preduzetništvo jedan od načina da se mnogo osoba zaposli.

-Pohvalno je što se za program osnaživanja ženskog preduzetništva prijavilo mnogo žena. Ovo je tema koja je aktuelna na državnom nivou, ali mi o tome ne razgovaramo, mi smo počeli da radimo. Naša ideja je da dobar primer zapošljavanja žena krene iz Šapca. Velika je odgovornost na svima nama koji smo uključeni u program, ali je ključna izuzetna hrabrost i odvažnost žena koje su se prijavile. One imaju jasnu svest da od ovog posla mogu da zarade. Smatram da nam zaposlenje i posao neće doneti niko sa strane, već se za to moramo izboriti sami, u našem gradu. Imamo plan da u Šapcu, u naredne četiri godine, svako ko želi da radi.

Marija Ivanković Jurišić, članica tima zadužena za žensko preduzetništvo, razgovarala je sa više od 150 žena koje su se prijavile za ovaj program. Ona je istakla da na ovaj način može se zaposliti blizu 1000 žena, a sve sa idejom da se ekonomija osnaži otvaranjem malih preduzeća.

Na prvom predavanju, razgovaralo se o mogućnosti da se žene opredele za jednu od dve oblasti: prehrambenu proizvodnja i proizvodnja tekstila.

-Žene će moći da se uključe u šabačku zadrugu, koja će funkcionisati kao malo gradsko preduzeće, kroz koje će se dalje plasirati njihovi proizvodi. Najpre želimo da se proizvodi naših žena prodaju u gradu, a onda i po Srbiji i izvoze u inostranstvo. Pored zadruge, one žene koje su već u biznisu, mogu se opredeliti za mentorstvo, pri čemu ćemo im pomoći da se povežu sa uspešnim preduzetnicama i uče od njih, izjavila je Marija Ivanković Jurišić.

Ona je istakla da je u planu i stvaranje novih linija proizvoda i uslužno poslovanje za već poznate brendove.

Kako bi se sve ovo realizovalo neophodno je edukovati žene o konkretnim načinima i mogućnostima da se postavljeni ciljevi i ostvare. Žene su do sada bile manje aktivne u ovom vidu radnog angazovanja iz mnogo razloga kao što su rodna neravnopravnost, tradicija  da su žene te čija je prvenstvena ovaveza u podizanju porodice iako su po ustavu svima zagarantovana ista prava i mogućnosti. Takođe su često manje plaćene od muškaraca za iste poslove sa istom kvalifikacijom i istom kvalitetu rada. Ovo je novi vid konkretnog upoznavanja žena kroz teorijski i praktičan rad da se uključe u stvaranje novih vrednosti i poboljšanje životnog standarda svojih porodica i društva u celini. U centru za stručno usavršavanje održaće se u prvoj fazi nekoliko konkretnih predavanja kojima će one biti uvedene ili one koje to već jesu više upućene u savremene načine ne samo proizvodnje, organizacije rada nego i savremenog osvajanja tržišta i prodaje svojih proizvoda kao krajni cilj. 

Žene su na prvoj radionici upoznate sa mogućnostima poznavanja kupaca, prezentacije svojih proizvoda i njihove prodaje korišćenjem savremenih informacionih tehnologija (facebook, twitter,…sajtovi).

Termini za održavanje radionica sa početkom u 10h su: 24.03.2016; 25.03.2016; 26.03.2016; 29.03.2016