Kataloški broj obuke: 156 ; K2 ;  P3

18-19.3.2017. u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je dvodnevni seminar 156 “Film i filmska animacija kao inovativno didaktičko sredstvo u kurikulumu” namenjen nastavniku razredne nastave, nastavniku predmetne nastave – osnovna škola, nastavniku predmetne nastave – gimnazija. Obuci je prisustvovalo 28 učesnika  sa teritorije grada Šapca.

Program su realizovali Dragana Živković Skokić, profesor ruskog jezika i književnosti, OŠ „Radica Ranković“ Lozovik; Vito Petrović, nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja, OŠ „Radica Ranković“ Lozovik.

Opšti ciljevi ovog programa su unapređivanje kompetencija profesionalaca za izradu inovativnog didaktičkog materijala kroz film i filmsku animaciju.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac
Grad Šabac
You tube