U našem Naučnom parku u Šapcu sinoć je mogao da se vidi različiti spektar boja tokom radionice Hemija u bojama u okviru #Evropske_noći_istraživivača.
Profesorka hemije Vesna Savatić izvodila je tri ogleda u kojima su učesnici Evropske noći istraživača mogli da uživaju. Tokom prvog ogleda zadatak za učesnike je bio da poređaju prema intenzitetu boja rastvor od najintenzivnije do najsvetlije boje. Tokom drugog ogleda učesnici su se upoznali sa kiselom i baznom sredinom i na kraju treći ogled je objasnio površinski napon.
#Noć_istraživača_Šabac

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube