Poštovani,

Pozivamo Vas da uzmete  učešće na IV stručno-naučnom skupu sa međunarodnim učešćem “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”, koji će se održati od 24-25. oktobra 2015. godine u Beogradu.

Skup je u proceduri akreditacije u Komori socijalne zaštite, a akreditovan je u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (2 dana – dva boda).

pdfPOZIVNO PISMO

pdfUPUTSTVO

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube