Centar za promociju nauke, kao i svake godine, raspisuje Javni poziv za prijavljivanje projekata promocije i popularizacije nauke koji će dobiti finansijsku podršku u 2021. godini. Rok za prijave je 29. april. Za više informacija posetite sledeći link
http://elementarium.cpn.rs/u-centru/javni-poziv-za-finansijsku-podrsku-projektima-promocije-nauke/?fbclid=IwAR1by8HALOBvFu7urSzv4IhRok38wLd47y4u4dGWB6K9HoMNzb-vH9TxMaA
Izvor: Centar za promociju nauke

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube