objavaa

Centar za promociju nauke raspisuje ovaj javni poziv vođen idejom da pomogne što širem krugu organizacija na teritoriji cele Republike i podrži što veći broj kvalitetnih inicijativa u oblasti promocije nauke.

Javni poziv se objavljuje u dnevnoj štampi, kao i na sajtovima Centra. Na javni poziv prijavljuju se zainteresovana udruženja, naučnoistraživačke i druge organizacije koje za cilj imaju unapređenje naučne kulture.

Ocena projekata se obavlja na osnovu naučne i društvene opravdanosti sprovođenja projekata, kao i povezanosti ciljeva sa prioritetima naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Odluka Upravnog odbora Centra, odnosno programske komisije o tome koji prijekti su izabrani na Javnom pozivu, objavljuju se na internet stranici Centra.

Projekti se prijavljuju isključivo elektronskim putem i to popunjavanjem elektronskog obrasca.

U 2011. godini Centar je finansirao 33 projekta promocije i popularizacije nauke koje su pojedinačno ili udruženo predložile različite naučne organizacije, institucije i naučna društva, a ukupna dodeljena sredstva iznosila su 15.000.000 dinara.

Na Javni poziv za finansijsku podršku 2012. godine prijavilo se 163 organizacije. Odlukom Upravnog odbora Centar je podržao 88 projekata. Ukupna suma koja je dodeljena podržanim projektima iznosila je 30.000.000 dinara.

Na Javni poziv za 2013. godinu prijavilo se čak 234 udruženja, naučnoistraživačkih i drugih organizacija. Ukupan iznos raspoloživih sredstava za Javni konkurs u 2013. godini je bio 13.000.000 dinara, a finansirana su 82 projekta.

Zbog značajno smanjenih sredstava kojima je CPN raspolagao, u 2014. godini Javni poziv nije raspisan.

U 2015. godini prispelo je 122 prijave, a sa ukupno 15.000.000 dinara finansirano je 39 projekata.

Na Javni poziv za 2016. godinu prijavilo se 258 udruženja, a Centar je finansirao 65 projekata. Ukupna dodeljena suma iznosila je 7.000.000 dinara.

Detalje možete pogledati na linku OVDE.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube