Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI“Novitas Consult“, u saradnji sa CSU Šabac i UIPS, dana 01.11.2017. u CSU Šabac, prezentovalo je temu: „Kako i zašto zaposliti osobu sa invaliditetom“.

Savetovanju su se odazvali naši partneri i sugrađani, koji su imali priliku da spoznaju značaj zapošljavanja OSI, kao i uticaj posla na njihov život i celokupnu ulogu u društvu.

Nakon obraćanja Branka Filipovića- direktora CSU Šabac, svoje interesantno izlaganje predstavila je Ana Vučinić, diplomirani psiholog i stručni saradnik za motivaciju i rehabilitaciju OSI, vezano za Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, kao i samog pojma OSI i razloga zbog kojih treba zaposliti OSI.

Značaj rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI iznela je Mirjana Pantelić – sekretar Udruženja preduzeća za profesionalnu rehailitaciju i zapošljavanje OSI Republike Srbije.

Primer dobre prakse „Naša priča“ na veoma zanimljiv i sebi svojstven način, plasirala je Marija IgnjatovićDirektorka preduzeća „Novitas Consult“. Počeci firme i istorijat bili su deo Marijinog izlaganja. Poseban akcenat je stavljen na slogu i timski duh kod zaposlenih u firmi, kao i brigu stručnog tima o njihovim potrebama. Zaposleni na pakovanju voća i povrća, što ujedno predstavlja osnovnu delatnost Preduzeća, su kompaktni i veoma efikasni u obavljanju svojih zadataka. Pored poslovnih obaveza, zaposleni su organizovali i ovogodišnje zajedničke izlete u Dobri Potok i na Taru, gde su imali prilike da se i privatno druže.

Igor Kojčić- IDC saradnik, govorio je o saradnji socijalnih preduzeća „ Agro Iris“ i „Novitas Consult“, kao i o višestrukoj odgovornosti.

O radu Novitas Consult-a , pored ljudstva kao najbitnijeg faktora, svedoči i specijalno priznanje za socijalno preduzetništvo „ Cvet uspeha za ženu zmaja“ 2017. godine.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube