Dvodnevni seminar pod nazivom “Kurs o uviđaju saobraćajnih nezgoda” realizuje se u #Centru_za_stručno_usavršavanje_Šabac. Učesnici seminara su pripadnici Policijske uprave Šabac.
Teme koje se obrađuju na ovom dvodnevnom seminaru su: uviđaj, metode fiksiranja mesta nezgode, uviđajna dokumentacija, najznačajniji tragovi saobraćajnih nezgoda, praktični problemi vršenja uviđaja i propusti uočeni tokom vršenja uviđaja.
Cilj seminara je unapređenje rada uviđaja saobraćajnih nezgoda.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube