Centar za stručno usavršavanje Šabac stekao je stekao status Sprovodioca aktivnosti stručnog usavrsavanja zaposlenih u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu – NAPA za oblast E -uprave i digitalizacije kao i za još 18 obasti koje su obuhvaćene ovim programom.
#NAPA #CSU #Šabac