Dan I Noć na Globusu-Ding
Ding je globus koji u odnosu na Sunce ima istu orijentaciju kao i Zemlja.
Osa jug-sever DING-a je paralelna Zemljinoj osi rotacije.
Ravan lokalnog horizonta posmatrača u Šapcu i tangentn a ravan u tački koja predstavlja Šabac na globusu su paralelne.
Šabac je na vrhu DING-a u Šapcu
Ugao između ose DING-a i lokalnog horizonta je jednak geografskoj širini mesta u kome se globus nalazi,tj. Geografskoj širini Šapca 440 45“ N
Granična linija između osvetljenog i neosvetljenog dela DING-a pokazuje gde se u tom trenutku nalazi granična linija na Zemlji između dana i noći-terminator.Na jednoj strani Zemljine kugle stiže noć (leva slika),a na suprotnoj sviće (slika desno).

DING je nepokretan u odnosu na Zemlju.Ali Ding rotira oko Zemljine ose zajedno sa Zemljom.Zbog rotacije Zemlje,linija između dana i noći se ravnomerno kreće po površini Zemlje od istoka prema zapadu.Istovremeno linija između osvetljenog i neosvetljenog dela DING-a se ravnomerno kreće po površini DING-a,što možete pratiti ako se zadržite neko vreme na ovom mestu.


Dan I Noć na Globusu-Ding
PRESLIKAVANjE KRETANjA ZEMLjE
OKO SUNCA NA DING
DING sa stubićima oko ekvatora je sferni sunčani časovnik koji istovremeno pokazuje da li je Sunce iznad ili ispod nebeskog ekvatoraTokom dana Dužina i pravac senke svakog stubića se menjaju.Solarno podne je tamo gde je stubić sa najkraćom senkom.
Tekuće solarno vreme na mestu sunčanog sata se čita gledajući stubić sa najkraćom senkom i njegovo ugaono rastojanje od meridijana na kome se nalazi sat.
Senke stubića padaju južno od ekvatora kada je Sunce severno od nebeskog ekvatora (između prolećne i jesenje ravnodnevnice),a padaju prema severu između jesenje i prolećne ravnodnevnice.U toku ravnodnevnice senke svih stubića padaju