Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je zadnji rok za predaju dokumenta za akreditaciju 22. novembar. 2015 godine. (LINK). Tim povodom ​Vam šaljemo POSLEDNJI poziv da svoje programe (seminare) akreditujete preko Centra za stručno usavršavanje iz Šapca.

 Ukoliko ste zainteresovani za našu podršku molimo Vas da nas kontaktirate na telefon: 015/391-599 i 064/877-17-91, ili mejl rcsabac@gmail.com

 Napomena:

Molimo vas da nas kontaktirate do 18. novembra 2015.godine.

​(osobe koje su se već prijavile to ne moraju činiti ponovo)​

OBAVEŠTENјE O OBJAVLjIVANјU KONKURSA

Dana 15.10.2015. godine objavlјen je Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika  u „Sl. glasnik RS“, br. 86/15 i stupa na snagu dan po objavlјivanju.

Zbog usklađivanja formulara za prijavu sa novim pravilnikom Konkurs za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja biće objavlјen 22.10.2015. u „Prosvetnom pregledu“ i na sajtu Zavoda i trajaće 30 dana.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube