Prošlog petka je završena petodnevna obuka Specijalizovanu jedinicu civilne zaštite – voda za zaštitu od požara, koji je u CSU organizovalo Odeljenje za vanredne situacije Šabac.

Jedinica broji 28 članova koji su položikli test i dobili sertifikat.

Obuka se sastojala od teorijskog i praktičnog dela. Najveći broj polaznika vojni rok je služio u službama za protivpožarnu zaštitu. Polaznici su tokom pet dana imali priliku da se detaljno upoznaju sa sledećim oblastima kako teorijski, tako i praktično: sistem zaštite i spasavanja, prva pomoć, gašenje požara, preventine mere zaštite od požara, sredstva i oprema za gašenje požara, spašavanje u vidu praktične nastave, Ovo je bila prilika i da se nauče vatrogasne taktike a na samom kraju i proveri stečeno znanje. 

Zajedno sa ovom jedinicom Okružni štab za vanredne situacije ima tri jedinice obučene i osposobljene za zaštitu i spasavanje.

 

Galerija:

Foto: CSU Šabac