18-19.9.2017. u Centru za stručno usavršavanje održana je obuka ličnih pratilaca dece sa smetnjama u razvoju. Ovo je nova usluga socijalne zaštite koja će poboljšati kvalitet života dece i njihovih porodica.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube