Centar za stručno usavršavanje Šabac poseduje status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih JPOA na osnovu rešenja Agencije za kvalifikaciju.
Pored četiri odobrena programa koja posedujemo, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da smo dobili rešenje o odobravanju statusa za još jedno izvođenje programa obrazovanja odraslih – OBUKA ZA INSTALACIJU FOTONAPONSKIH SISTEMA.
Obuka će se održavati u Trening centru Šabac. Trening centar Šabac nastao je kroz projekat “SEED STEP II” – Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja, koje je finansirala Austrijska razvojna agencija, a realizovan je sa organizacijom Volkshilfe Solidarität i Tara International Consulting doo Novi Sad, a nastao je u saradnji sa gradom Šabac i osnovanim partnerstvom za zapošljavanje grada Šapca. Trenutno je u realizaciji projekat SEED Step III u okviru koga se odvijaju treninzi za nezaposlene osobe po ranije akreditovanim programima.
Uskoro će izaći Javni poziv nezaposlenim licima za obuku za montiranje solarno-toplovodnih sistema. Pratite nas.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube