Trodnevna obuka u organizaciji British_Council_Serbia pod nazivom ,,Škole za 21. vek” realizuje se u Šapcu na dve lokacije – u Centru za stručno usavršavanje i u OŠ “Laza K. Lazarević”. Učesnici su nastavnici: srpskog jezika i književnosti, engleskog jezika, informatike, matematike ili prirodnih nauka, društvenih nauka i muzičke kulture koji predaju učenicima uzrasta 10-14 godina. Ovaj program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u skladu sa Memorandumom o razumevanju koji je potpisan 07.02.2019. godine sa organizacijom British Council i realizovaće se u naredne tri godine. Cilj ovog Programa je da podrži razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja i veština rešavanja problema i programiranja u toku redovnih i vannastavnih školskih aktivnosti.
 
Galerija:

Foto: CSU Šabac

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube