U nedelji solidarnosti naroda i borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije održana je prezentacija nastavnog materijala u borbi protiv semitizma u organizaciji CSU Šabac, u četvrtak 28. marta 2019. godine.

Nastavni materijali su namenjeni nastavnicima osnovnih i srednjih škola koji realizuju nastavu predmeta zasnovanih na društveno humanističkim naukama.

Istoimeni materijali materijali za borbu protiv antisemitizma, odobreni su, u skladu sa članom 24. Zakona o udžbenicima (“Službeni glasnik RS”, broj 27/2018), kao dodatno nastavno sredstvo, rešenjem Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, broj 1639-3/2018 od 15.10.2018. godine.

Prezentaciju je vodila, Jelena Jevrić, istoričarka i direktorka OŠ “Jevrem Obrenović” iz Šapca. U Narodnom muzeju Valjevo, večeras će se održati ista prezentacija koju će voditi nastavnik istorije iz Tehničke škole Valjevo Duško Rakić, takođe u organizaciji naše ustanove. U narednom periodu predavnje će biti održano i u Loznici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube