DOGAĐAJI U CENTRU ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ŠABAC

NIKOLE TESLE 1a

Agendu možete preuzeti ovde…

Pоstаvkа Nаrоdnоg muzеја u Šаpcu – “Srpski Stounhendž”
Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: izložba i predavanje
Vreme odžavanja: ponedeljak – petak 24 – 28.09. 2018. 17:00-19:00h

Izložba Srpski Stounhendž – arheološko otkriće u Pocerini. Prva arheološka istraživanja u selu Desiću vršena su 1967. godine. Pedeset godina posle, 2017. godine, Narodni muzej u Šapcu je pokrenuo, a Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Šabac podržali projekat Arheološka istraživanja nekoliko lokaliteta. Naš Stounhendž stariji je od engleskog više od 1500 godina, i potiče iz vremena ranog eneolita (bakarnog doba) koje je trajalo od 4300-4000. godine pre nove ere.

Momir Cerović, arheolog, muzejski savetnik

Pоstаvlјаnjе instаlаciје u Pаrku Nаukе i prеdаvаnjе – “Snаgа vеtrа – еnеrgiја budućnоsti”

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: radionica i predavanje
Vreme odžavanja: ponedeljak 24.09.2018. 17:00-18:00h

Pоstаvlјаnjе nove instаlаciје vetrenjače u Pаrku Nаukе i prеdаvаnjе – “Snаgа vеtrа – еnеrgiја budućnоsti”.

Predavanje opisuje sve poznate izvore energije sa posebnim osvrtom na alternativne “ENERGIJE” i njihovu ulogu u budućem razvoju civilizacije.

Dr Goran Stojićević, prof. geografije

Тајni mаtеriјаli

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: radionica
Vreme odžavanja: ponedeljak 24.09.2018. 12:00 – 19:00h
Radionica se sastoji od pet eksperimenata: Žica koja pamti oblik, Toplotni izolator koji se koristi u svemiru, Boje osetljive na toplotu, Hidrofobni materijali, Fotosenzitivna ploča. Naučni demonstratori, učenici četvrtog razreda gimnazije, će pokazivati i objašnjavati po jedan od eksperimenata: Sandra Brkić, Marija Đorđević, Nikola Petreski, Nemanja Saveski i Mihailo Radojević.

Jasmina Đokić Jovanović, prof. fizike, Vladimira Hrepić Pajić, prof. hemije, Šabačka gimnazija

Uporedna analiza temperatura i padavina u Šapcu od 1949. do 2016. godine

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: ponedeljak 24.09.2018. 18:15 – 19:00h
Cilj rada je uporedni pregled temperature i padavine u Šapcu u poslednjih sedamdeset godina. Na osnovu analiziranih podataka utvrdiće se da li je u ovom periodu došlo do promena vrednosti ovih klimatskih elemenata .Na taj način bi se udošlo do saznanja koliko je region Mačve i Pocerine izložen klimatskim promenama i koje promene su najizraženije.

Мr Snežana Todorović prof. geografije, učenica Nataša Rakić, OŠ “Stojan Novaković”, Šabac

Kreatnje broja stanovnika u naseljima opštine Šabac posle Drugog svetskog rata

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: ponedeljak 24.09.2018. 19:00 – 19:45h
Cilj rada je praćenje kretanja stanovništva u naseljima opštine Šabac prema popisima stanovništva od 1948-2011.godine.Na osnovnu statističkih podataka utvrdiće se da li je broj stanovništva rastao ili opadao i da li to kretanje zavisi od blizine grada ili od reljefnih karakteristika naselja.

Мr Snežana Todorović prof. geografije, učenica Ivana Marinković, OŠ “Stojan Novaković”, Šabac

Programiranje i primena programa u praksi

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: ponedeljak 24.09.2018. 17:00 – 20:00h
Panel: Integralno kolo “L293D” u upravljanju “DC” motorima
Prezentacija: Programiranje mikrokontrolera i implementacija programa u simolatoru
Prezentacija: Programiranje – Autorski programi o meteorologiji i bankarstvu

Milan Savić prof. robotike, Aleksa Ristić, Nikola Knežević – članovi Interaktivne nastave Vinaver Šabac

Kulturnа bаštinа Srbiје kао dео kulturnе bаštinе Еvrоpе i uticај drugih kulturа

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: utorak 25.09.2018. 18:00 – 19:00h

Mladi će biti upoznati sa najvažnijim evropskim vrednostima i tradicijom, kojoj pripada i naša kultura, kroz uočavanje, prihvatanje i toleranciju za sličnosti i razlike drugačijih naroda i kroz korelaciju sa različitim epohama u odnosu na ono što je bilo kulturološki (ne)prihvatljivo. Biće prezentovani rezultati autorskog istraživanja učenika Šabačke gimnazije o interkulturalnom učenju.

Drаgicа Маrkоvić, prоf. frаncuskоg јеzikа i knjižеvnоsti, Маrinа Vukоvić Pаntеlić mаstеr sоciоlоg, Sinišа Моzеtić, dipl. mаtеmаtičаr, Bilјаnа Drоbnjаk, mаstеr pеdаgоg, Nоvicа Kојić, nоvinаr Radio-televizije “As”

Predavanje – Znanjem protiv straha

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: utorak 25.09.2018. 17:00 – 18:00h

Program pod nazivom „Znanjem protiv straha“, ima za cilj da kroz predstavljanje javnosti osobenosti i ugroženosti zmija utiče na smanjenje straha od ovih vrsta ukazivanjem na značaj, pravila ponašanja u njihovoj blizini i mesto u okruženju u kojem živimo.

Prof. biologije Marija Đerić, OŠ “Stojan Novaković”

Klesarska radionica: “Izrаdа rоzеtа nаših srеdnjеvеkоvnih mаnаstirа – znаčај čuvаnjа kulturnоg nаslеđа”

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: radionica
Vreme odžavanja: sreda 26.09.2018. 17:00 – 22:00h
Radionica izrade rozeta u kamenu iz perioda srpskog duhovnog graditeljstva.

Škola primenjenih umetnosti Šabac – Realizatori dva učenika i prof. Saša Stamenković

Juvelirska radionica – “Motivi iz našeg kulturnog nasleđa u izradi nakita”

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: radionica
Vreme odžavanja: četvrtak 27.09.2018. 17:00 – 22:00h

Radionica fine ručne izrade nakita sa motivima iz srpskog kulturnog nasleđa.

Škola primenjenih umetnosti Šabac – Realizatori dva učenika i prof. Miloš Popović

Informatika i robotski modeli

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: četvrtak 27.09.2018. 17:00 – 20:00h
Radionica: Prikaz i demonstracija rada automobile kontrolisanog akcelerometrom mobilnog telefona
Radionica: Testiranje električnih šema na eksperimentalnim pločicama

Članovi Interaktivne nastave Vinaver Šabac

Uticaj evropske muzike na razvoj muzičke kulture u Srbiji u 19. i 20. veku

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: radionica
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 17:00 – 17:45h
Radionica će prikazati na koji način su srpski kompozitori školovani u Evropi svoja stečena znanja o muzici uklopili u nacionalni muzički etnos. Kako je spojeno duhovno i svetovno i pokazati širinu muzike na koji način je održala nacionalni identitet kroz uticaj evropske muzike na razvoj muzičke kulture u Srbiji.

Prof. Snežana Ranković Đerić dipl. muzički pedagog i prof. Tatjana Manojlović, teolog – OŠ “Laza Lazarević”, Šabac

Krvаvi mаrš Šаbаc-Јаrаk 1941.

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: prеzеntаciја rаdа
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 18:00 – 18:30h
Prezentacija će pokazati istorijske detalje Holokausta u Šapcu i Jarku za vreme Drugog svetakog rata. Nemački okupator je u znak odmazde zbog masovnog ustanka u Mačvi i Podrinju, u leto i jesen 1941. godine zarobio 2500 žitelja Šapca i sproveo ih u inprovizovani logor u sremskom selu Jarak. Put dug 23 km, Šapčani su ubrzanim korakom prešli za manje od 4 sata. Ko je zbog umora pao ili zastao, ubijen je na licu mesta. Meštani Jarka su zatočeninicima pružili nesebičnu pomoć, posebno u vodi za piće, i tako ih spasli sigurne smrti, što do danas nije zaboravljeno.

Nаtаliја Маrinkоvić, učеnicа 8. rаzrеdа OŠ “Janko Veselinović”, Šabac

Šаbаc u vrеmе Аnkе Оbrеnоvić
Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: prеzеntаciја
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 18:40-19:10h
Procvat grada Šapca za vreme prosvećenog kneza Jevrema Obrenovića, osvrt na njegov “evropejizam”, napredne ideje i crtice iz života njegove kćeri – Anke Obrenović. Muzičko-scenski prikaz praćen PPP.

Snežana Popović, prof. razredne nastave, Snežana Šalai Tibor, prof. muzičke kulture, Vesna Petrović, prof. razredne nastave – OŠ “Vuk Karadžić”, Šabac

Energija
Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 19:20-20:00h
Naziv predavanja: “ENERGIJE”. Predavanje opisuje sve poznate izvore energije sa posebnim osvrtom na alternativne “ENERGIJE” i njihovu ulogu u budućem razvoju civilizacije.

Dr Goran Stojićević, profesor geografije

Nobelovci i njihovi eksperimenti

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: prikаz i rаd
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 17:00-19:00h

Prikaz i rad eksperimentalnih aparatura za koje su dodeljene Nobelove nagrade kojim će se Tehnička škola Šabac predstaviti u “Noći israživača”.

Prof. Nikola Gledić i prof. Milan Savić, učenici IV razreda obrazovnog profila Administrator računarskih mreža, Tehnička škola Šabac

Тrskа kоја misli

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: Rаdiоnicа i prеzеntаciја
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 18:00-19:00h
Program koji će povezati programiranje i kulturno nasleđe. Učenici će isprogramirati lego probota tako da objašnjava deo kulturnog nasleđa Šapca. Profesori informatike će sa ekipom od desetak učenika pripremiti program za Lego robota, koji je služiti za prezentaciju posetiocima. Program robota će biti prilagođen tako da objašnjava deo kulturnog nasleđa (konkretnu temu ćemo izabrati sa učenicima sa kojima pripremamo prezentaciju). Tokom prezentacije posetiocima će i na francuskom jeziku biti objašnjeno na koji način Lego robot funkcioniše, koje senzore koristi ali će moći i da pogledaju i probaju da menjaju kod programa.

Ivаnа Nоvаkоvić, mаstеr prоf. infоrmаtikе i tеhnikе, Prеdrаg Vаsić, dipl.ing. infоrmаciоnih tеhnоlоgiја, Маriја Мiјić, prоf. frаncuskоg јеzikа i knjižеvnоsti, OŠ „Kralj Aleksandar Karađorđević“, Mačvanski Prnjavor

Znаčај prоnаlаskа pismа

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: rаdiоnicа kаligrаfiје
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 17:00-20:00h

Radionica kaligrafije – ispisivanje inicijala i monograma (veza sa značajem pronalaska pisma)

Škola primenjenih umetnosti Šabac – Realizatori dva učenika i prof. Nataša Jovanović

Prаvlјеnjе pоsudа nа grnčаrskоm tоčku

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: radionica
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 17:00-20:00h
Radionica grnčarstva – pravljenje posuda na grnčarskom točku (veza sa značajem pronalaska točka kojim je otpočela proizvodnja okruglih posuda).

Škola primenjenih umetnosti Šabac – Realizatori radionice dva učenika obrazovnog profila grnčar i prof. Mina Stupar

Izvоđеnjе еkspеrimеnаtа – Belousov Zhabotisky оscilаtоrnа rеаkciја, umеtnоst u mlеku, еruptivni vulkаn…

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: eksperimenti
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 17:00-20:00h

Zbog svojih vizuelno impresivnih oscilacija ova reakcija predstavlja jedan od najatraktivnijih hemijskih oscilatora i često se koristi za vizuelno predstavljanje oscilacija kao nelinearnog fenomena u hemijskim reakcionim sistemima. Promena boja u Briggs-Rauscher reakcionom rastvoru će se smenjivaće sve dok svi reaktanti ne pređu u produkte, kada se reakcija završava.

Dr Аnа Ivаnоvić Šаšić doktor fizičkohemijskih nauka, viši naučni saradnik u NU Univerzitet u Beogradu IHTM – Centar za Katalizu i hemijsko inženjerstvo

Mala škola programiranja

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: petak 28.09.2018. 20:00-21:30h

Naučno popularno predavanje: “Mala škola programiranja”, obrađuju se osnove programiranja. Može se dovesti u vezu sa temom kulturne baštine kroz obradu kodiranja lokalnih pisama u savremenim informacionim tehnologijama.
Marko Bajević, prof. informatike u OŠ “Jovan Cvijić” Zminjak, Šabac

DOGAĐAJI U BIBLIOTECI ŠABAČKOJ
MASARIKOVA 18

Stara i retka knjiga Biblioteke šabačke;
Literarna geografija grada

Lokacija: Biblioteka šabačka, Masarikova 18
Vrsta programa: predavanje i obilazak grada
Vreme održavanja: petak 28.09.2018. 18:00 – 19:00

18:00 časova
Literarna geografija grada Šapca – posetioci će polaskom od Biblioteke šabačke (Vladičanski dvor i Aneks) prošetati po Šapcu i zastati kod literarnih i naučnih toponima ovog grada, saznati pojedinosti o Oskaru Daviču, Stanislavu Vinaveru, Lazi Lazareviću, Stojanu Novakoviću, Vladi Jovanoviću, itd.
19:00 časova
Stara i retka knjiga Biblioteke šabačke: mesto kulturne baštine – interaktivno predavanje o fondu stare i retke knjige i načinu na koji se Biblioteka šabačka stara o kulturnoj baštini; posetioci će u Aneksu Biblioteke šabačke imati priliku da čuju o digitalizaciji, konzervaciji, restauraciji i katalogizaciji knjiga ovog fonda, a i da vide fond koji se posle stručnih intervencija čuva u posebnim uslovima.

 

 

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube