Postojeći Centri za kompetentnost u hortikulturi nalaze se u Srednjoj poljoprivrednoj školi sa domom učenika u Šapcu i Srednjoj poljoprivrednoj školi „Matije Antuna Reljković“ u Slavonskom Brodu i počeli su sa radom krajem decembra 2012. godine. Osnovani su sa ciljem razvoja hortikulture kao važne poljoprivredne komponente u okviru prethodnog projekta prekogranične saradnje „Rosis, rosas, rosarum“- 3R, ali je ostao u okvirima škole i u upotrebi učenika.

Memorandum je potpisan 24. maja 2019. godine i sastavni je deo projekta ROSIS4H – Rediscovering Opportunities through Sustainable Impact in Supporting Horticulture development in the cross border area – Otkrivanje mogućnosti za održivi uticaj na razvoj hortikulture u prekograničnom području. Ispred CSU Šabac, Memorandum je potpisao direktor Branko Filipović.

Projekat finasira Evropska Unija kroz Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, a sprovode ga Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, Grad Šabac, Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ d.o.o. Srednja poljoprivredna škola „Matije Antuna Reljković“ Slavonski Brod i Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac.

 

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube