08.03.2018. godine Centar za stručno usavršavanje Šabac i Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija – Univerziteta Singidunum su potpisali ugovor o zakupu.

Od 01.09.2018. godine sva predavanja će se organizovati u prostorijama CSU Šabac.

Singidunum ugovor

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube