Poštovani,
Pozivamo Vas da uzmete učešće u atraktivnom projektu “Biomonitoring površinskih voda” koji će se održati u Centru za stručno usavršavanje Šabac u petak 18.05.2018. sa početkom u 11 časova.
Potrebno je da prisustvo potvrdite slanjem e-maila na rcsabac@gmail.com najkasnije do 16.05.2018. 15 časova
Površinske vode čine manje od 1% vode na planeti, a predstavljaju najvažniji izvor pitke vode. Zaštita i kontrola kvaliteta površinskih voda je od ogromnog značaja za naš opstanak. Projekat „Biomonitoring površinskih voda“ je osmišljen tako da se na vodotokovima Save i Dunava registruje uticaj zagađivača u uslovima niskog i visokog vodostaja. Korišćenjem testa na luku, detektovali smo toksične i genotoksične efekte. Uzorci vode na reci sadrže mešavinu zagađujućih materija čiji uticaj se meriti promenama na genetičkom materijalu ćelija u deobi. Na ovoj radionici učesnici će moći da vide rezultate ovih ispitivanja. Prezentacija rezultata je nastavak prethodne radionice, gde su učesnici mogli da vide razloge zašto ispitujemo vode i metode koje koristimo. Ponovićemo metode i posmatrati preparate pod mikroskopom. Učenici i njihovi nastavnici i profesori biologije, moći će da izvode svoje interne male projekte u sredini u kojoj žive i procenjuju uticaj pojedinih zagađivača. Pored toga, nastavnici i profesori će moći u svojim školama da uvedu praktičan rad na časovima gde je nastavna jedinica deoba ćelije. Dobrodošli su građani i članovi lokalnih organizacija koji se bave zaštitom sredine da nam se pridruže u realizaciji ovog projekta.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube