Prvog jula 2020. počinje primena novog Zakona o javnim nabavkama.
Pozivamo Vas na radionicu:
“Realizacija nabavki izuzete od primene zakona
po NOVOM i važećem Zakonu o javnim nabavkama”
Vreme i mesto održavanja obuke:
 
12. jun 2020. godine
Centar za stručno usavršavanje Šabac,
Nikole Tesle br. 1a, Šabac
Novi zakon o javnim nabavkama je donet i objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 91, od 24.12.2019. godine. Njegova primena počinje 1. jula ove godine.
 
Veoma važna izmena u odnosu na važeći zakon jeste značajno povećanje limita za javne nabavke, sa 500.000 dinara na 1.000.000 dinara za dobra i usluge i čak 3.000,000 dinara za radove. Ovo će dovesti do toga da će veliki broj sada javnih nabavki, od 1. jula 2020. godine naručioci realizovati kao nabavke izuzete od primene zakona o javnim nabavkama.
 
U ovim nabavkama, zakonodavac je predvideo mogućnost oglašavanja, ali i pravo zainteresovanim licima da osporavaju zaključene ugovore. Naša praktična radionica Vam omogućava da se na vreme se upoznajte sa novinama u vezi ovih nabavki, uredite ih i ispravno sprovodite u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama.
 
Realizator seminara je: http://seminarisrbije.rs/

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube