Danas je u CSU Šabac održano predstavljanje projekta HORIZONTALNOG UČENJA.

U OŠ “Nata Jeličić” se od školske 2017/2018. realizuje projekat horizontalnog učenja „Prepoznaj, nauči, primeni“, kao deo stručnog usavršavanja u ustanovi.

Horizontalno učenje (učenje jednih od drugih) podrazumeva različite vidove organizovanog i planiranog prenošenja znanja ili razmene iskustava škole ili između škola. Horizontalno učenje se ostvaruje korišćenjem unutrašnjih resursa, kroz izvođenje, prisustvovanje i analiziranje uglednih časova, prikaz stručnih tema ili literature na stručnim telima, izveštaja sa stručnih skupova ili seminara, držanje seminara kolegama i koleginicama, upoznavanje kolega i koleginica sa sopstvenim inovativnim metodama rada i rezultatima istraživanja obrazovno-vaspitne prakse u školi.

Želja zaposlenih u pomenutoj školi je bila da u ovoj školskoj godini prikažu Projekat kolegama iz drugih škola, sa ciljem da razmene ideja i iskustva. Prezentaciji su prisustvovale OŠ “Stojan Novaković” i Hemijsko- tekstilnu škola iz Šapca.

Cilj je da se kroz razmenu iskustava i predloge za unapređivanje, zajedno uči i međusobno motiviše.

Galerija:

Foto: CSU Šabac

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube