Poštovani,

Projekat „Biomonitoring površinskih voda“, odobren je na konkursu Centra za promociju nauke iz Beograda, realizovaće se 23. novembra od 13 – 15 časova, u okviru Naučnog kluba Centra za stručno usavršavanje Šabac.

Radionice projekta su namenjene deci viših razreda osnovne škole i deci srednjih škola kao i njihovim nastavnicima.

Radionice vode dr Jelena Blagojević Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Beograd i dr Mladen Vujošević Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Beograd.

Površinske vode čine manje od 1% vode na planeti, a predstavljaju najvažniji izvor pitke vode. Zaštita i kontrola kvaliteta površinskih voda je od ogromnog značaja za naš opstanak. Projekat „Biomonitoring površinskih voda“ je osmišljen tako da se na vodotokovima Save i Dunava registruje uticaj zagađivača u uslovima niskog i visokog vodostaja. Koristićemo test na luku, kojim ćemo detektovati toksične i genotoksične efekte. Uzorci vode na reci sadrže mešavinu zagađujućih materija čiji uticaj ćemo meriti promenama na genetičkom materijalu ćelija u deobi. Učenici i njihovi nastavnici i profesori biologije, posle obuke, tokom ovog projekta, moći će da izvode svoje interne male projekte. Pored toga, nastavnici i profesori će moći u svojim školama da uvedu praktičan rad na časovima gde je nastavna jedinica deoba ćelije.

Dobrodošli su građani i članovi lokalnih organizacija koji se bave zaštitom sredine da nam se pridruže u realizaciji ovog projekta.

Kontakt za prijave koje su obavezne na:

dr Jelena Blagojević

mob 063 867 3283

jelena.blagojevic@ibiss.bg.ac.rs

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube