U srdu 23.06.2021. godine je u CSU Šabac održano predavanje koje je organizovala PU “Naše dete” u saradnji sa Savezom udruženja medicinskih sestara PU Srbije.
Učesnici predavanja bili su roditelji i vaspitači, a tema o kojoj se diskutovalo bila je podizanje zdravstvene kulture i svesti o značaju očuvanja i unapređivanja zdravlja i jačanje imunih snaga uz podršku bulardi juniora. Predavanje su realizovali: Katarina Djuric-psiholog, Snezana Bojanić-pedijatar i Olgica Subašić-saradnik za unapređivanje preventivno zdravstvene zaštite u PU grada Beograda.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube