U nedelju, 10.06.2018. održan je seminar pod nazivom “Do funkcionalnog znanja primenom metoda i tehnika u interaktivnoj nastavi”. Predavači su bile Mileva Mojić, diplomirani pedagog, direktor „Prve osnovne škole“ u Valjevu i Milena Petrović, specijalista metodike srpskog jezika i književnosti, master, pedagoški savetnik, profesor srpskog jezika i književnosti u Valjevskoj gimnaziji

Cilj seminara je jačanje kompetencija nastavnika za realizovanje interaktivne nastave kroz primenu različitih metoda i tehnika; Razumevanje prednosti i ograničenja pojedinih metoda i tehnika; Osposobljavljanje nastavnika da kod učenika razvijaju funkcionalna znanja. A specifični ciljevi su praktična primena interaktivne nastave u funkciji razvijanja primenljivih znanja, razumevanje funkcija, prednosti i ograničenja pojedinih metoda i tehnika, kao i kriterijuma za njihov izbor, pružanje podrške nastavnicima u razvijanju strategija učenja koja učenike vode ka funkcionalnim znanjima, praktična primena metoda i tehnika u obrazovno-vaspitnom radu.
Teme programa:  Interaktivna nastava; Koncept interaktivne nastave; Primeri iz prakse; Učiti kako učiti; Konkretizacija principa učenja; Najčešće korišćene tehnike i metode u interaktivnoj nastavi; Kriterijumi za izbor metoda i tehnika učenja; Tehnike učenja; Priprema za čas interaktivne nastave.

Galerija:

Foto: CSU Šabac

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube