Razvojna agencija Srem u saradnji sa gradom Šapcom, organizovala je besplatne dvodnevne obuke za otpočinjanje posla.

Obuke su održane 2. i 3. novembra 2017. godine u periodu od 10 do 13 časova u Centru za stručno usavršavanje Šabac, ulica Nikole Tesle 1A.

Polaznici obuke su se upoznali sa elementima za pisanje biznis plana, koji je neophodan i nužan deo svakog konkursa za dobijanje bespovratnih sredstava, sa načinom kako da nastupe na tržištu, kao i da obezbede bespovratna sredstva za otpočinjanje sopstvenog biznisa. Nakon završenog programa obuke polaznici su dobili  sertifikat sa kojim mogu imati prednost pri konkurisanju za “start up” kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije ili apliciranja za subvencije od Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube