U prostorijama Centra za stručno usavršavanje Šabac, poslednje sedmice aprila – 27. aprila – održana su predavanja o „zelenim“ temama. Predavanja su organizovali JKP „Stari grad“ i Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“.
Centar za stručno usavršavanje Šabac u poslednjih nekoliko meseci pokušava da, kroz aktivnu primenu ekoloških mera (kompostiranje zelenog otpada, kontejneri za separaciju sekundarnih sirovina), izgradi imidž eko-centra – centra koji, u svom svakodnevnom radu, štiti sredinu u kojoj se nalazi i doprinosi njenom razvoju.
Centar se, potpisivanjem Ugovora o saradnji sa dekanom Fakulteta za primenjenu ekologiju – dr Jordanom Aleksićem – obavezao na saradnju u oblasti edukacije prosvetnog kadra o ekološkim temama (ekonomija životne sredine, klimatske promene, održiva poljoprivreda, upravljanje rizicima u životnoj sredini); organizaciji zajedničkih programa u cilju permanentne inovacije znanja i uspostavljanje EDIT (Edukacija, Demonstracija, Inovacija, Trening) point Šabac – čvorišne tačke u saradnji Centra i Future na daljem razvoju ekološke svesti zaposlenih u obrazovanju, ali i svih građana Opštine Šabac, a skup koji je održan u Centru predstavlja početak zajedničkog rada.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac
Grad Šabac
You tube