Centru za stručno usavršavanje održan je sastanak sa akreditovanim predavačima seminara koje naša ustanova podržava. Na sastanku su dogovoreni uslovi buduće saradnje kao i zainteresovanost predavača da svoje seminare akredituju preko Centra za stručno usavršavanje.

3

Nadam se da će dosadašnja dobra saradnja biti i dobra osnova za dalji zajednički rad sa istim ciljem – unapređenja znanja i veština, postizanja što boljih rezultata i jačanja profesionalnih sposobnosti polaznika koji pohađaju seminare naših predavača – rekao je Branko Filipović, direktor Centra za stručno usavršavanje Šabac.