1. i 2. sastanak stručnog tima projekta “3E” održani su 28. i 29. Oktobra 2021.g. u Centru za stručno usavršavanje Šabac
Glavni cilj projekta “3E” je podrška zapošljavanju i povećanju mogućnosti zapošljavanja na području mačvanskog okruga u Srbiji i Zeničko- dobojskog kantona u Bosni i Hercegovini dok je glavni cilj sastanaka stručnih timova dva Grada u prenosu znanja i iskustava vezanih za osnivanje i rad lokalnih partenrstava za zapošljavanje, osnivanje i rad trening centra kao i razvoj obrazovnih programa za nezaposlena lica sa svrhom sticanja i unapređivanja znanja i veština, a u cilju lakšeg pronalaženja posla.
Stručni timovi su u okviru ovih sastanaka analizirali su sledeće teme:
• analiza planiranih rezultata projekta i kako doći do istih- uloga stručnih timova
• osnivanje i uloga Lokalnih partnerstava za zapošljavanje- situacija u Republici Srbiji i iskustvo iz Bosne i Hercegovine
• mogućnosti za osnivanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Gradu Visoko
• lokalni akcioni plan zapošljavanja- Grad Šabac
• rad trening centra/trening jedinice
oprema potrebna za rad trening centra- trening jedinice i proces nabavki prema EU pravilima i pravilima programa
• izrada programa obuke za nezaposlena lica- pravila
• procesa akreditacije obrazovnih programa u Republici Srbiji u okviru Agencije za kvalifikaciju
• izrada programa obuke za trening centar u Visokom
Tokom ova dva dana učesnici stručne radne grupe projekta obišli su radionice za obuku za CNC i 3D štampu koje deluju u okviru Trening centra Šabac gde im je pojašnjen način I metode rada kao i saradnja sa privrednim subjektima u okviru praktičnog dela obuke.
Na kraju radionice stručnom timu iz grada Visoko uručen je radni materijal koji moze pomoći u formiranju lokalnog partnerstva za zapošljavanje i izradi lokalnog akcionog plana zapošljavanja.
Projekat “3E”„Together in Education for Employability and Employment“ realizuje se u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna I Hercegovina 2014. – 2020. Ugovor za projekat “3E” je potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Ukupan budžet projekta je 165 643.99 evra i sufinansiran je od strane oba partnera u iznosu od 15.41%

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube